Zgłoś szkodę, formularz GENERALI TU S.A.

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA SZKODY

W przypadku zaistnienia szkody, Korzystający jest zobowiązany do:

  1. podjęcia wszelkich czynności mających na celu zmniejszenie szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego przedmiotu ubezpieczenia przed dalszą szkodą,
  2. w sytuacji kiedy istnieje podejrzenie, że popełniono przestępstwo, niezwłocznego powiadomienia policji,
  3. niezwłocznego powiadomienia UBEZPIECZYCIELA – COMPENSA TU S.A. w formie pisemnej o zaistniałej szkodzie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji
  4. przesłania zgłoszenia na poniższym druku na adres szkody@idealeasing.pl lub na faks 713 344  835. nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty powstania szkody lub uzyskania o niej informacji

Pobierz druk zgłoszenia szkody majątkowej Generali  [pdf]