Zgłoszenie szkody

Szanowni Państwo,

O powstałe szkodzie, powinni Państwo jak najszybciej powiadomić ubezpieczyciela oraz właściciela pojazdu – Idea Leasing.

Zgłoszenia szkody można dokonać poprzez wypełnienie formularza elektronicznego on-line bądź pobranie i wypełnienie druku formularza zgłoszenia szkody.

Formularz on-line uruchomiliśmy w celu przyspieszenia i ułatwienia Państwu procesu zgłaszania szkody z danego rodzaju ubezpieczenia.

W celu rozpoczęcia procesu likwidacji prosimy wybrać jedną z poniższych, dogodnych dla Państwa form zgłoszenia szkody, którą będziecie się Państwo posługiwać.

Szkody komunikacyjne (pojazdy rejestrowalne)

Zgłoszenie szkody poprzez formularz on-line

Zgłoś szkodę, formularz STU ERGO HESTIA S.A.
Zgłoś szkodę, formularz PZU S.A.
Zgłoś szkodę, formularz TU Compensa S.A.
Zgłoś szkodę, formularz TU EUROPA S.A.

Szkody majątkowe (mienie oraz pojazdy nierejestrowalne)

Zgłoszenie szkody poprzez formularz on-line