Ubezpieczenia z Nami bezpieczniej TU Compensa na Życie S.A.

Ubezpieczenie „Z nami bezpieczniej” gwarantuje ciągłość spłat rat leasingowych w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych czynników losowych, uniemożliwiających regulowanie należności wynikających z umowy leasingu. Zabezpiecza Leasingobiorcę, jego rodzinę bądź wspólników przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak:

 • czasowa niezdolność do pracy
 • hospitalizacja (pobyt w szpitalu)
 • śmierć

Ubezpieczonym przysługują następujące świadczenia:

 1. W przypadku czasowej niezdolności do pracy ubezpieczyciel przejmuje:
  • opłacanie rat leasingowych, zgodnie z pierwotnym harmonogramem spłaty,
  • opłacanie nie więcej niż 6 rat leasingowych w czasie jednej nieprzerwanej zdolności do pracy.

 2. W razie pobytu w szpitalu ubezpieczyciel przejmuje:
  • opłacanie 1 raty leasingowej, jeżeli pobyt w szpitalu trwał od 3 do 29 dni,
  • opłacanie 3 kolejnych rat leasingowych, jeżeli pobyt w szpitalu trwał od 30 do 59 dni,
  • opłacanie 6 kolejnych rat leasingowych, jeżeli pobyt w szpitalu trwał ponad 60 dni.

  Opłacanie rat jest przejmowane przez ubezpieczyciela dla rat wymagalnych od momentu rozpoczęcia pobytu w szpitalu.

 3. W przypadku śmierci ubezpieczyciel spłaca:
  • raty leasingowe pozostające do spłaty na dzień śmierci, powiększone o wartość wykupu i pozostałych zobowiązań wynikających z umowy leasingowej.

Maksymalna kwota pojedynczej przejętej raty leasingowej nie może przekroczyć 6.000 PLN.

Całkowita kwota ubezpieczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy ograniczona jest do kwoty 50 000 PLN łącznie.

Suma świadczeń z wszystkich umów nie może przekroczyć 600.000 PLN.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte osoby miedzy ukończonym 18 rokiem życia (w momencie rozpoczęcia umowy leasingu) a 65 rokiem życia (w momencie spłaty ostatniej raty leasingowej).

Szczególne Warunki Ubezpieczenia znajdą Państwo tutaj

Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group działa na polskim rynku od 1997 roku. Spółka należy do austriackiej grupy Vienna Insurance Group, wiodącego ubezpieczyciela w Europie Środkowo Wschodniej. Wraz z pozostałymi towarzystwami ubezpieczeń na życie należącymi do Vienna Insurance Group w Polsce, Compensa zajmuje 9 pozycję na rynku ubezpieczeń życiowych. Firma oferuje duży wybór ubezpieczeń na życie dla Klientów indywidualnych oraz dla Klientów biznesowych, w tym m.in. produkty ochronne, inwestycyjne, posagowe i grupowe.