Ubezpieczenia ochrony prawnej

Wspólnie z Concordia Polska TUW przygotowaliśmy dla Państwa ubezpieczenie ochrony prawnej VB LEASING Adwokat.

Ubezpieczenie obejmuje obronę interesów prawnych ubezpieczonego, jeżeli popadnie w konflikt z prawem w związku z użytkowaniem leasingowanego pojazdu.

Ubezpieczonym przysługują m.in. następujące świadczenia:

  • refundacja kosztów wynagrodzenia jednego adwokata,
  • refundacja kosztów sądowych,
  • refundacja kosztów postępowania egzekucyjnego,
  • refundacja opłat i kosztów w postępowaniu przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • refundacja kosztów obrony strony przeciwnej jeżeli ubezpieczony na mocy prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązany jest do ich pokrycia,
  • refundacja kosztów tłumaczenia dokumentów potrzebnych do obrony interesów prawnych ubezpieczonego za granicą.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia VB LEASING Adwokat znajdą Państwo tutaj.

W przypadku wystąpienia szkody prosimy o kontakt z Centrum alarmowym pod nr telefonu +48 22 568 98 72.

Numer telefonu znajdą Państwo również na karcie, którą otrzymają Państwo przy zawarciu ubezpieczenia.