Ubezpieczenie komunikacyjne w PZU S.A.

PZU S.A. jest największym i najstarszym ubezpieczycielem w Polsce. Posiada rozbudowaną sieć sprzedaży oraz likwidacji szkód na terenie Polski. Większościowym udziałowcem grupy PZU S.A. jest skarb państwa.

Dedykowana oferta PZU S.A. dla Klientów Idea Leasing :

Pakiet ubezpieczeń:

 • OC, AC, NW
 • ZK (Zielona Karta), Assistance Polska – bezskładkowo

Sumy ubezpieczenia OC:

 • 5.000.000 euro w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia
 • 1.000.000 euro w przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia

Suma ubezpieczenia AC:

 • dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość pojazdu netto z faktury zakupu, stała w okresie 6 miesięcy od daty zakupu, bez względu na przebieg pojazdu
 • dla pojazdów używanych – aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość rynkowa określona na podstawie katalogu Info Ekspert lub Eurotax, chyba że z treści zastosowanych klauzul wynikają postanowienia odmienne (np. klauzule deprecjacji)

Suma ubezpieczenia NW

 • 10 000 PLN na każde miejsce w pojeździe

Zakres ubezpieczenia AC:

 • zakres ubezpieczenia pełny – AC w ruchu i postoju, oraz kradzież.
 • zniesiona konsumpcja (redukcja) sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe
 • rozliczenie kosztów naprawy dla szkód częściowych na podstawie faktur
 • brak udziałów własnych w szkodach – opcjonalna możliwość wprowadzenia udziałów własnych
 • franszyza integralna – 500 PLN – szkody poniżej 500 PLN nie są wypłacane

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC:

Rzeczpospolita Polska i inne państwa Europy, Algieria, Iran, Irak, Maroko, Izrael, Tunezja, z tym, że na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii nie są objęte ubezpieczeniem szkody powstałe wskutek kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia w celu krótkotrwałego użycia: Istnieje możliwość włączenia ryzyka kradzieży do zakresu AC  poprzez wykupienie dodatkowej ochrony – wzrost składki AC – 20%.

Zgłoszenia szkody do PZU S.A. można dokonać :

 • w jednostce terenowej PZU S.A. na terenie kraju, lista jednostek na www.pzu.pl
 • pod nr telefonu 801 102 102, (022) 566 55 55
 • w warsztacie należącym do sieci naprawczej PZU S.A.
 • poprzez formularz internetowy : formularz zgłoszenia szkody w PZU

 

Prosimy pamiętać o konieczności zgłoszenia powstałej szkody do Idea Leasing  (przejdź do formularza zgłoszeniowego).