Ubezpieczenia komunikacyjne w TU Compensa S.A.

Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group działa na Polskim rynku od 1990 roku. Wraz z pozostałymi spółkami Vienna Insurance Group zajmuje 5 pozycję na rynku ubezpieczeń majątkowych.

Spółka zapewnia kompleksową obsługę Klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych klientów korporacyjnych oferując m.in. ubezpieczenia: komunikacyjne, zdrowotne, mieszkań, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

Compensa proponuje elastyczne rozwiązania, Klient może wybierać pomiędzy ubezpieczeniem pojedynczego ryzyka a innowacyjnymi pakietami zapewniającymi kompleksową ochronę mienia.

Dedykowana oferta dla Klientów Idea Leasing :

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych:

 • OC, AC, NW
 • ZK (Zielona Karta), Assistance BAZA – bezskładkowo

Sumy ubezpieczenia OC:

 • 5.000.000 euro w przypadku szkód na osobie, w odniesieniu do jednego zdarzenia
 • 1.000.000 euro w przypadku szkód w mieniu, w odniesieniu do jednego zdarzenia

Suma ubezpieczenia AC:

 • dla pojazdów fabrycznie nowych – wartość pojazdu netto z faktury zakupu, stała w okresie 6 miesięcy od daty zakupu, bez względu na przebieg pojazdu,
 • dla pojazdów używanych – aktualna w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia wartość rynkowa określona na podstawie katalogu Info-Ekspert lub Eurotax, chyba że z treści zastosowanych klauzul wynikają postanowienia odmienne (np. klauzule deprecjacji).

Suma ubezpieczenia NW

 • 10 000 PLN na każde miejsce w pojeździe

Zakres ubezpieczenia AC:

 • zakres ubezpieczenia pełny – AC w ruchu i postoju oraz kradzież
 • zniesiona konsumpcja (redukcja) sumy ubezpieczenia (suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu w okresie ubezpieczenia o wypłacone odszkodowania za szkody częściowe)
 • rozliczenie kosztów naprawy dla szkód częściowych na podstawie faktur
 • brak udziałów własnych w szkodach – opcjonalna możliwość wprowadzenia udziałów własnych
 • franszyza integralna – 500 PLN – szkody poniżej 500 PLN nie są wypłacane

Zakres terytorialny ubezpieczenia AC:

Rzeczpospolita Polska i inne państwa Europy, z wyłączeniem szkód powstałych wskutek kradzieży pojazdu na terytorium krajów byłego ZSRR oraz terytorium Rumunii i Albanii. Istnieje możliwość włączenia ryzyka kradzieży do zakresu AC poprzez wykupienie dodatkowej ochrony – wzrost składki AC – 20%.

Zgłoszenia szkody do TU Compensa S.A. można dokonać telefonicznie pod nr telefonu:

 • (22) 568 98 70

Prosimy pamiętać o konieczności zgłoszenia powstałej szkody do Idea Leasing  (przejdź do formularza zgłoszeniowego)