Ubezpieczenie dodatkowe assistance

Wspólnie z Europ Assistance dla Klientów Idea Leasing przygotowane zostały produkty assistance dla następujących grup pojazdów:

  1. Ubezpieczenie dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 tony.
  2. Ubezpieczenia dla pojazdów ciężarowych, dostawczych, naczep, przyczep, autobusów o masie całkowitej nie przekraczającej 44 ton – Idea Leasing Truck Assistance.

Zobacz:
Ogólne warunki ubezpieczenia Idea Leasing Assistance [podpiąć dokument]
Warunki ubezpieczenia Idea Leasing Truck Assistance [podpiąć dokument]

Ubezpieczenie dostępne jest w dwóch wariantach:

  • STANDARD – wariant podstawowy
  • PREMIUM – wariant rozszerzony

Zakres terytorialny ubezpieczenia obejmuje obszar RP oraz Europy.

Dzięki zawarciu ubezpieczenia assistance w zależności od wybranego wariantu uzyskają Państwo pomoc m.in. w następujących przypadkach:

  • awarii,
  • wypadku,
  • aktu wandalizmu,
  • braku paliwa,
  • zatankowaniu wadliwego paliwa,
  • awarii ogumienia.

W wariancie PREMIUM dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 t w przypadku szkody całkowitej przysługuje Państw um.in. pojazd zastępczy do 21 dób.

Szczegółowy zakres ubezpieczenia znajdą Państwo tutaj (link do warunków z plików do pobrania).

W przypadku wystąpienia szkody prosimy o niezwłoczny kontakt z Centrum Alarmowym Europ Assistance: +48 22 205 50 37. Numer telefonu znajduje się również na karcie assistance, którą otrzymacie Państwo przy zawarciu ubezpieczenia.